Twardość wody to problem, z którym muszą mierzyć się liczne gospodarstwa domowe, ale też wiele gałęzi przemysłu. Bezpośrednim skutkiem korzystania z twardej wody jest powstawanie kamienia kotłowego, który osadza się na na urządzeniach grzewczych. Osad pokrywa grzałki czajników elektrycznych, pralek, zmywarek, ale też maszyn przemysłowych. Ponieważ warstwa kamienia zmniejsza ich efektywność, konieczne staje się zwiększanie poziomu energii cieplnej, co z kolei przekłada się na dodatkowe koszty. Najlepszym sposobem na poradzenie sobie ze skutkami wysokiej twardości wody jest odkamienianie wody. Twardość wody spowodowana jest stężeniem określonych pierwiastków, dlatego próba poradzenia sobie z tym problemem sprowadza się do ich neutralizacji.

Czym spowodowana jest twardość wody?

Twardość wody spowodowana jest faktem, że stężenie konkretnych, rozpuszczonych w niej związków, jest wysokie. Głównym czynnikiem wpływającym na twardość wody jest występowanie w niej jonów wapnia oraz magnezu. Twardość wody spowodowana nagromadzeniem węglanów oraz wodorowęglanów magnezu i wapnia nazywana jest przemijającą. Z innym rodzajem twardości wody, nazywaną też nieprzemijającą albo niewęglanową, mamy do czynienia, gdy parametr ten wynika z określonego stężenia chlorków, azotanów lub siarczanów.
Warto dodać, że mieszkańcy zdecydowanej większości polskich miast korzystają z wody twardej, w najlepszym zaś razie średnio twardej. Pośród dużych i średnich ośrodków jedynie w Częstochowie, Przemyślu i Słupsku woda, choć średnio twarda, zbliża się z odczytami do kilkunastu stopni francuskich (jedna z jednostek pomiaru twardości – °fH), co stanowi granicę między wodą miękką i średnio twardą. Z drugiej natomiast strony – mieszkańcy Lublina i Zamościa korzystają z wody bardzo twardej (dużo powyżej 32°fH)

No products were found matching your selection.