Uzdatniane wody

Uzdatniane wody to szereg procesów mających na celu doprowadzenie wody do zdatności do spożycia albo też wykorzystania w innym konkretnym celu. Uzdatnianie to proces dość złożony i wielostopniowy. Najogólniej rzecz ujmując, to oczyszczanie wody ze szkodliwych czynników biologicznych i chemicznych. Dzięki temu uzyskuje ona pożądane właściwości i mieści się w normach narzuconych przepisami. Pośród zabiegów pozwalających uzdatnić wodę warto wymienić demineralizację, aerację, osmozę i inne rodzaje filtracji, takie jak odżelazianie wody. Szczegóły procesu i konkretne kroki postępowania uzależnione są od typu wody, z jaką mamy do czynienia. Inaczej więc postępuję się z wodą, powierzchniową, inaczej z głębinową, a jeszcze inaczej z raz już uzdatnioną.
W wypadku wód ujmowanych ze źródeł powierzchniowych, głębinowych oraz podskórnych pierwszym etapem uzdatniania jest od wstępnego czyszczenia, czyli filtracji mechaniczna, polegająca na wytrąceniu większych zanieczyszczeń, takich jak ziarna piasku. Później woda poddawana jest aeracji, a po natlenieniu poddaje się ją klaryfikacji. Tak przygotowana próbka podlega rafinacji. Rafinacja to etap polegający między innymi na biologicznym oczyszczaniu. Gdy opisane wyżej zabiegi zostaną już przeprowadzone, woda trafia do oczyszczania drugiego stopnia. Jak zatem widać, uzdatnianie wody to specjalistyczny proces, który nie mógłby się odbyć bez użycia profesjonalnego sprzętu.

Uzdatniacze wody

W naszej ofercie znajdą Państwo niezawodne uzdatniacze wody. To rozwiązania, które sprawdzają się na każdym etapie oczyszczania oraz poprawiania walorów wody. Dostarczamy uzdatniacze doskonale sprawdzające się w gospodarstwach domowych, by wspomnieć te, które likwidują problem twardości wody, jak też mechanizmy zdające egzamin w przemyśle. Bez względu na to, czy potrzebują Państwo wody zdatnej do spożycia, czy też produkcji, zapewniamy wsparcie i doradztwo z zakresu doboru właściwych uzdatniaczy wody.