DENIMAT GIT 58 SE/WZ

Zapytaj o cenę

Urządzenie do usuwania azotanów

Stacja DENIMAT GIT jest jednokolumnowym urządzeniem pozwalającym na usunięcie azotanów z wody. Proces zachodzi na drodze wymiany jonowej. Woda surowa zawierająca jony NO3⁻ przepływa przez złoże jonitowe obsadzone jonami Cl⁻. Jony azotanowe wypierają jony chlorkowe ze złoża, zajmując ich miejsce. Po wyczerpaniu zdolności wymiennej następuje regeneracja złoża za pomocą roztworu solanki. Regeneracja jest inicjowana automatycznie, po przepłynięciu zaprogramowanej ilości wody. Czas trwania regeneracji jest zależny od wielkości urządzenia i zastosowanych nastaw.

DL A WSZYSTKICH T YPÓW:

  • ciśnienie robocze 3 – 7 bar
  • temperatura wody/otoczenia max. 30/40 °C
  • zasilanie elektryczne 24 V / 50 Hz
    (transformator sieciowy w zakresie dostawy)
  • pobór mocy 35 W
  • stopień ochrony IP 44
  • przyłącze kanalizacyjne DN 50

Specyfikacja