Posted on

Slide 5

Zmiękczanie

wody

W zależności od regionu woda jest wzbogacona różnymi składnikami mineralnymi – między innymi wapniem odpowiedzialnym za twardość wody. Nadmierna twardość wody jest przyczyną powstania kamienia kotłowego. Woda o wysokiej twardości przyczynia się do zmniejszenia wydajności instalacji wodnych, uszkadza urządzenia w twoim gospodarstwie oraz zwiększa zużycie detergentów.