Odmanganianie i odżelazianie wody

Oferujemy działania polegające na odmanganianiu i odżelazianiu wody. O ile wody podziemne wykazują się niższym ryzykiem zanieczyszczenia chemicznego, o tyle bardzo często przekroczone są w nich normy manganu i żelaza. Złoża tego typy mogą także cechować się wyższym stężeniem siarkowodoru oraz amoniaku. Próbka wody bogatej w mangan i żelazo charakteryzuje się konkretną barwą oraz sporą mętnością. Obecność uwodnionych tlenków żelaza i manganu wpływa również na urządzenia i infrastrukturę sanitarną podłączone do tego typu źródła. Można to zaobserwować, dostrzegając rdzawy osad, który występuje w misach zlewozmywaków, wanien oraz sedesów. Jeśli opisany wyżej problem jest Państwa udziałem, warto przeprowadzić profesjonalne odżelazianie i odmanganianie wody. W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu z naszą firmą w Szczecinie!

Na czym polega odmanganianie i odżelazianie wody?

Proces odmanganiania i odżelaziania wody składa się z dwóch podstawowych etapów. Łatwo rozpuszczalne związki muszą wpierw zostać sprowadzone do postaci trudnej do rozpuszczenia, po czym przefiltrowane. W praktyce woda, która wykazuje się dużym stężeniem manganu i żelaza, zostaje napowietrzona z użyciem aspiratora albo kompresora. Następnie zaś filtruje się ją przez odpowiednio dobrane złoże. Najczęściej stosowane są złożą żwirowe oraz katalityczno-brausztynowe, czyli właściwie spreparowane rudy manganu. Gdy żelaza i manganu jest naprawdę duże, niezbędne może się okazać drugie filtrowanie. Jeśli więc potrzebują Państwo profesjonalnego wsparcia w zakresie odmanganiania i odżelaziania wody, jesteśmy do Państwa dyspozycji!