Posted on

Instalacja gazowa w domu, koszt i formalności związane z założeniem

Wygodne korzystanie z budynku mieszkalnego wymaga dostępu do podstawowej infrastruktury. Kluczowe okaże się doprowadzenie energii elektrycznej, zamontowanie systemu wodno-kanalizacyjnego oraz centralnego ogrzewania lub innego rozwiązania pozwalającego na dostarczanie ciepła. Jednym z elementów, bez których ciężko wyobrazić sobie użytkowanie domu jednorodzinnego czy mieszkania będzie też instalacja gazowa. Ze względów bezpieczeństwa musi ona jednak odpowiadać specjalnym wymogom. Przekonajmy się, co wiąże się z podłączeniem gazu.

Budowa instalacji gazowej w budynku

Możliwość podłączenia gazu zależy od tego, czy budynek znajduje się na terenie, w którym znajduje się sieć dystrybucyjna, a do posesji doprowadzono odpowiednie przyłącze gazowe. Jeśli tak, to korzystanie z gazu wymaga wykonania niezbędnej do jego rozesłania instalacji już na działce i w samym budynku. Musi się ona składać z odcinka doprowadzającego paliwo z sieci gazowej do głównego zaworu gazu znajdującego się poza budynkiem, a także specjalnej szafki z licznikiem. W obiekcie muszą natomiast zostać ułożone rury, które dostarczą gaz do zasilanych nimi urządzeń – np. kotła gazowego albo kuchenki. Przewody gazowe powinny być zrobione z rur stalowych albo miedzianych o co najmniej 1-milimetrowych ściankach. Połączenia mogą mieć postać gwintowanych kształtek, całość może też zostać zespawana. Do poszczególnych urządzeń gaz dochodzi elastycznymi przewodami wyposażonymi w kulowe zawory pozwalające na zamknięcie dopływu.

Co wpływa na bezpieczeństwo instalacji gazowej?

Wykonanie instalacji gazowej wymaga przygotowania projektu. Użytkowanie gazu jest bezpieczne, zarówno sama instalacja, jak i podłączone do niej urządzenia muszą być jednak szczelne oraz znajdować się w dobrym stanie technicznym. Jednym z niezbędnych elementów montażu instalacji gazowej jest weryfikacja jej stanu technicznego przy pomocy specjalnej próby ciśnieniowej. Wszystkie prace związane z ułożeniem przewodów oraz instalowaniem poszczególnych urządzeń wymagają posiadania stosownych uprawnień. Niezbędne będą też regularne kontrole szczelności wykonywane każdego roku.