Zastosowanie i charakterystyka pomp ciepła

Uzyskanie odpowiedniej ilości energii pozwalającej na utrzymanie wewnątrz budynku temperatury gwarantującej osiągnięcie komfortu cieplnego, wymaga użycia odpowiedniej instalacji grzewczej. Ze względu na wzrost cen opału oraz regulacje dotyczące ograniczeń w korzystaniu z kotłów spalających węgiel i drewno coraz większą popularność zyskują ekologiczne i tanie w eksploatacji pompy ciepła. Przekonajmy się, na jakiej zasadzie działają i sprawdźmy, jakie są ich rodzaje.

Jak działają pompy ciepła?

Pompa ciepła to urządzenie grzewcze, które umożliwia pozyskiwanie energii zgromadzonej w powietrzu, wodzie albo gruncie. Jest ona wyposażona w wymiennik ciepła, w którym krąży specjalny czynnik, będący substancją łatwo przechodzącą ze stanu ciekłego w lotny, a przy tym wyróżniającą się zdolnością do szybkiego odbierania i oddawania energii cieplnej. Czynnik może więc ogrzewać się, przepływając przez wymiennik, nawet jeżeli różnice temperatur nie są zbyt wysokie. Żeby uzyskane ciepło można było wykorzystać, konieczne jest podniesienie ciśnienia czynnika, co wpływa na zwiększenie jego temperatury do poziomu, który pozwala na ogrzanie wody krążącej w instalacji centralnego ogrzewania. Ponieważ w połączeniu z pompą ciepła stosuje się systemy ogrzewania płaszczyznowego, a więc mające dużą powierzchnię, nawet znacznie niższa temperatura niż niezbędna w tradycyjnych kaloryferach będzie pozwalała na skuteczną dystrybucję ciepła. Wraz z oddaniem ciepła czynnik ulega skropleniu i jest ponownie kierowany do wymiennika.

Jakie są rodzaje pomp ciepła i czym się charakteryzują?

 

Pompy ciepła najczęściej wykorzystują ciepło zmagazynowane w gruncie albo w powietrzu. Gruntowe pompy ciepła mogą współpracować z wymiennikami poziomymi lub pionowymi. Wymienniki poziome zakopuje się na niewielkiej głębokości (poniżej głębokości przemarzania), co wymaga jednak przeznaczenia na ten cel dość dużej powierzchni. Wymienniki pionowe nie potrzebują tyle przestrzeni, ich budowa oznacza jednak konieczność wykonania dość głębokich odwiertów. Pompy powietrzne mają wymienniki przypominające duże klimatyzatory montowane na zewnątrz budynku.